Kontaktai

Papildomos informacijos suteiks:

Eglė Celiešienė
Valdybos narė
El. paštu: egle.celiesiene@lduk.lt
Mob. tel. +370 655 41414

 

Ilona Klimaitytė
Projekto vadovė
El. paštu: ilona.klimaitytė@gmail.com
Mob. tel. +370 623 7683